udenlandske læger – Københavns Universitet

Medicin
Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Medicin > Eksamen > udenlandske læger

Eksamen for udenlandske læger

Formålet med eksamenerne, er at afprøve tredjelandslæger (læger, der ikke er statsborgere i et EU/EØS-land eller statsborgere i et land, der ikke har aftale med EU om fri bevægelighed) med henblik på autorisation i Danmark.

Autorisation udstedes af Sundhedsstyrelsen, hvor du også kan læse mere om hvilke betingelser, der stilles for at opnå dansk autorisation som læge.

Sundhedsstyrelsen  har fra 2011 ændret reglerne for at gå til eksamen i Medicinsk Fagprøve til også at indbefatte en 4 timers skriftlig eksamen.

eksamen den mundtlige og skriftlige medicinske prøve vil fremover foregå i marts og november med tilmelding via KUnet (15/1 - 15/2 og 15/8-15/9).

I efteråret 2012 afvikles den skriftlige eksamen 23. november og OSCE-eksamen 22. november. Tilmelding foregår via KUnet fra 15/8 - 15/9. 

Vejledning om skriftlig eksamen:

Supplerende information om den skriftlige eksamen for udenlandske læger

Ved den skriftlige eksamen vil der være en essay-opgave (A-opgave) samt 7 korte spørgsmål (B-opgaver) fortrinsvis indenfor medicin og kirurgi - men også med berøringsflader i farmakologi/patologi/anæstesiologi. A- og B-Opgaverne vægter lige meget i den endelige karakter (bedømmes uafhængigt af hinanden). Hvis essay-spørgsmålet er medicinsk - er 4 af de 7 korte spørgsmål kirurgiske. Se i øvrigt studieordningen for prøverne for de udenlandske læger.

Bemærk! ændringerne ved OSCE eksamen (se studieordningen i højreboxen).